Sabtu, 08 Agustus 2015

Tema 1 Sub Tema 1 Muatan Mapel PKn

Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari.

Pancasila mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan masyarakat, dan dengan lingkungannya.
1.  Ketuhanan yang Maha Esa
2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.  Persatuan Indonesia
4.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan
5.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Latihan soal:
1. Siswa diminta menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Siswa diminta mencari  3 contoh perilaku/sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang 
sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila pertama dan kedua.

Kunci jawaban:
1. Nilai-nilai yang terkandung dalam :
a. Sila 1 adalah terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai tersebut antara lain Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, kebiasaan beribadah, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan dan kerja sama antarumat beragama. 
b. Sila 2 adalah antara lain pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
c. Sila 3 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cinta perdamaian dan persatuan, tidak egosentris
d. Sila 4 adalah mendahulukan kepentingan umum dan tujuan bersama, Cinta permusyawaratan dan demokrasi, bijaksana dalam menyelesaikan masalah.
e. Sila ke 5 adalah adil, bukan berarti sama, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain menganggap bangsa lain sederajat

2. Tiga  3 contoh perilaku/sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila pertama dan kedua.


1 komentar:

kelasku mengatakan...

Ayo anak sholeh, diulang-ulang materi di atas agar kalian semakin paham ya !

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan